Presentasjon på Kontrollkommisjonskonferansen 2017

17. november 2017 holdt Sivilombudsmannen et innlegg på den årlige Kontrollkommisjonskonferansen.

Last ned presentasjonen:

Kontorsjef Helga Fastrup Ervik og seniorrådgiver Jannicke Thoverud Godø fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet stod for presentasjonen på konferansen.

Helsedirektoratet arrangerer årlig denne konferansen som en møteplass for landets kontrollkommisjoner i det psykiske helsevern, landets fylkesmenn, brukerorganisasjoner og andre aktuelle instanser.

Programmet for konferansen.

Besøksmetode

Sivilombudsmannen har så langt under forebyggingsmandatet gjennomført 9 besøk til steder innen psykisk helsevern. Presentasjonen omhandlet først besøksmetoden for forebyggingsbesøk. Det ble blant annet vektlagt at ombudsmannens rapporter fra besøk bygger på et bredt kildegrunnlag, inkludert samtaler med de som er fratatt frihet, ansatte og ledelse i tillegg til skriftlig dokumentasjon, egne observasjoner og dialog med tilsynsorganer.

Det er viktig for ombudsmannen å bidra til økt åpenhet om forholdene på stedene som besøkes. Alle besøksrapportene publiseres på www.sivilombudsmannen.no.

Sentrale funn

Presentasjonen gikk gjennom de overordnede fokusområdene for besøk i psykisk helsevern: institusjonskultur og ledelse, rettssikkerhet, tvangsmidler, skjerming, tvangsmedisinering, ECT på nødrett og aktivisering og fysiske forhold.

Deretter ble sentrale funn fra besøk innen psykisk helsevern presentert. Dette gjaldt særlig bruk av tvangsmidler, skjerming og isolasjon samt rettssikkerhet.

Det ble også delt noen erfaringer fra forebyggingsenhetens møter med kontrollkommisjonene i forbindelse med besøksvirksomheten.