Sivilombudet besøker bofellesskap for mennesker med utviklingshemming i Kristiansand kommune

Sivilombudets forebyggingsenhet besøkte 16- 18. november 2021 et utvalg personer med utviklingshemming i Kristiansand kommune, som mottar tjenester i sine hjem. De fleste av de vi besøkte bodde i bofellesskaper. Kommunen og bostedene ble varslet om besøkene på forhånd.

Vi besøkte leilighetene til de personene som mottok helse- og omsorgstjenester og gjennomførte samtaler med beboerne, pårørende, verger, ansatte og ledelse.

Sivilombudets oppgave er å påse at mennesker med utviklingshemming ivaretas på en måte som sikrer deres grunnleggende rettigheter.

Det vil blir utarbeidet en rapport fra besøket som publiseres på våre nettsider når den er klar.