Sivilombudet besøker bofellesskap for mennesker med utviklingshemning i Hamar

Sivilombudets forebyggingsenhet besøkte enkelte bofellesskap og personer med utviklingshemming i Hamar kommune 19.-21. oktober. Dette er andre gang ombudet besøker slike bofellesskap under forebyggingsmandatet. Både kommunen og bofellesskapene ble varslet om besøket på forhånd.

Mennesker med utviklingshemming kan være avhengig av mye hjelp, og på bakgrunn av det motta helse- og omsorgstjenester fra kommunen av så inngripende karakter at det tilsvarer frihetsberøvelse slik vi definerer det. I disse situasjonene kan tvang og makt bli brukt, og det er en risiko for integritetskrenkelser. Mennesker med utviklingshemming kan også oppleve andre begrensninger i muligheten til å bestemme selv.

Sivilombudets oppgave er å påse at mennesker med utviklingshemming ivaretas på en måte som sikrer deres grunnleggende rettigheter.

Under besøket ble det gjennomført samtaler med både ansatte og beboere, mens samtaler med pårørende og verger ble gjennomført i forkant på telefon.

Det vil bli utarbeidet en rapport fra besøket. Rapporten publiseres på våre nettsider når den er klar.