Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har gjennomført besøk til Tønsberg sentralarrest

14. oktober gjennomførte Sivilombudsmannens forebyggingsenhet et varslet besøk til Tønsberg sentralarrest. For å få anledning til å snakke med flere arrestanter ble besøket fulgt opp av et uvarslet besøk til samme arrest 20. oktober.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse ble etablert våren 2014. Forebyggingsenheten har som oppgave å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, og gjennomfører besøk over hele Norge til steder der personer er, eller kan være, fratatt sin frihet. Dette inkluderer fengsler, politiarrester, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner.

Besøkene til Tønsberg sentralarrest er forebyggingsenhetens første besøk i en politiarrest. Disse følger etter besøket i Tromsø fengsel 10.-12. september som var det første besøket som ble gjennomført under forebyggingsmandatet.

Under besøkene i Tønsberg sentralarrest møtte forebyggingsenheten ledelsen, foretok en befaring av arresten, og hadde private samtaler med arrestanter uten ansatte tilstede. De snakket også med barnevernsvakten som er knyttet til politiarresten samt legevaktlege på Tønsberg legevakt.

Rapporten fra besøkene i Tønsberg sentralarrest vil ferdigstilles i løpet av høsten og blir publisert på forebyggingsenhetens nettside.

22. oktober vil forebyggingsenheten gjennomføre et varslet besøk til Drammen sentralarrest.

Bildet viser en cellerad i Tønsberg sentralarrest.
Bildet viser en cellerad i Tønsberg sentralarrest.