Sivilombudsmannens forebyggingsenhet inviterer til åpent møte i Tromsø

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse besøker Tromsø fengsel 10.-12. september 2014. I den anledning inviteres det til et åpent møte for å informere om den nye besøksordningen.

I forbindelse med forebyggingsenhetens varslede besøk til Tromsø fengsel inviteres det, i samarbeid med forskningsnettverket Tvangsforsk, til et åpent møte for å informere om den nye ordningen. Forebyggingsenheten vil gjerne ha innspill fra alle som berøres av den nye besøksordningen og ser fram til å møte tromsøværinger fra sivilt samfunn, akademia, brukerorganisasjoner, myndighetsorganer, ansatte ved institusjoner som omfattes av ordningen og andre som er interessert. Det vil bli satt av god tid til spørsmål, innspill og diskusjon.

Tidspunkt: onsdag 10. september 2014 kl. 19:00

Sted: Tromsø (UiT) MH-bygget, UiT Norges arktiske universitet, Auditorium 3