Sivilombudsmannens presentasjon på en konferanse om isolasjon

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger holdt onsdag 25. september en presentasjon på en konferanse om isolasjon i kriminalomsorgen, som ble arrangert av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Konferansen hadde bred deltakelse blant annet fra ansatte i kriminalomsorgen, forvaltningspartnere og andre aktører som frivillige organisasjoner. Falkanger presenterte innholdet i Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og manglende menneskelig kontakt i norske fengsler, som ble fremlagt for Stortinget før sommeren.

Falkangers presentasjon er tilgjengelig her.