Undervisning for aspiranter på Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

For andre år på rad har Sivilombudsmannens forebyggingsenhet holdt en forelesning for aspiranter i siste semester på KRUS.

Aspirantene har hatt et år ute på forskjellige praksisfengsler rundt om i landet, og de er nå tilbake på KRUS for et siste semester før de har fullført fengselsbetjentutdanningen.

Leder for forebyggingsenheten Helga Fastrup Ervik presenterte først forebyggingsenhetens mandat, arbeidsmetoder og sentrale funn. Deretter redegjorde seniorrådgiver Knut Evensen for risikofaktorer for og beskyttelsesfaktorer mot tortur og umenneskelig behandling, forklarte begrepet «normalitetsforskyving» og la opp til en diskusjon om forebyggingsenhetens funn basert på aspirantenes erfaringer.

Aspirantene fikk så i oppgave å gå sammen i grupper og presentere menneskelige eller etiske utfordringer de hadde erfart i løpet av praksisåret eller fra tidligere arbeid i fengsel. Engasjerte og reflekterte aspiranter fremla en rekke eksempler som vil være til nytte både for forebyggingsenhetens arbeid framover og for aspirantene i deres arbeid som fengselsbetjenter etter endt utdanning.

Helga Fastrup Ervik og Knut Evensen etter foredraget på KRUS.
Helga Fastrup Ervik og Knut Evensen etter foredraget på KRUS.