Arrestforvarere i videreutdanning.

Undervisning for arrestforvarere

4. mai 2016 var forebyggingsenheten på Politihøgskolen der de holdt et foredrag for en gruppe arrestforvarere i videreutdanning.

Helga Fastrup Ervik og Johannes Flisnes Nilsen ga først en oversikt over Sivilombudsmannens forebyggingsmandat og rammene for arbeidet. Deretter snakket de om hvilke handlinger som utgjør tortur og hva som skiller disse fra grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

De orienterte om besøk gjennomført hittil til fengsler, politiarrester, institusjoner innen psykisk helsevern og utlendingsinternat. Videre gjennomgikk de forebyggingsenhetens besøksmetode samt en rekke sårbarhetsfaktorer som kan bidra til risiko for tortur eller umenneskelig behandling under frihetsberøvelse.

Presentasjonen hadde et særlig fokus på funn og anbefalinger fra besøk til politiarrester så langt. Blant annet tok Ervik og Nilsen opp:

  • Rettssikkerhet
  • Visitasjon
  • Fysiske forhold
  • Oversitting
  • Selvmordsforebygging
  • Barn i arrest

Last ned presentasjonen her.

Johannes Flisnes Nilsen og Helga Fastrup Ervik underviste for en gruppe arrestforvarere i videreutdanning.
Johannes Flisnes Nilsen og Helga Fastrup Ervik underviste for en gruppe arrestforvarere i videreutdanning.