Workshop for forebyggingsorganer som er en del av ombudsmannsinstitusjoner

"Hvordan implementere et forebyggingsmandat?" var tema da ansatte fra en rekke internasjonale forebyggingsorganer var samlet i Riga forrige uke.

Den globale ombudsmannsorganisasjonen, the International Ombudsman Institute (IOI), i samarbeid med the Association for the Prevention of Torture (APT) arrangerte 17.-19. juni 2015 en workshop for ansatte ved ombudsmannsinstitusjoner som har oppgaven som nasjonal forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse. Sivilombudsmannens forebyggingsenhet deltok på workshopen.

Workshopen «Implementing a preventive mandate» fant sted i Riga og ombudsmannen i Latvia var vertskap.

En av innlederne på workshopen.
En av innlederne på workshopen.

Det ble lagt til rette for gruppearbeid og diskusjon av ulike problemstillinger som; hva karakteriserer forebyggende arbeid?, hvilke arbeidsmetoder bør man benytte?, hvordan sikre god effekt og oppfølging av rapporter og anbefalinger?, hvilke aktører bør man samarbeide med og hvordan?

Andre tema som ble diskutert var hvordan sørge for godt internt samarbeid i ombudsmannsinstitusjonen, kommunikasjonsstrategi samt etikk og andre utfordringer ved forebyggingsarbeidet.

Gjennomgang av gruppearbeid.
Gjennomgang av gruppearbeid.