Uvarslet besøk til venteceller i Oslo tinghus

Sivilombudet gjennomførte et besøk til ventecellene i Oslo tinghus 22. og 25. september 2023.

Sivilombudet besøkte stedet under forebyggingsmandatet. Ventecellene drives av Oslo politidistrikt. I slike celler plasseres fengslede eller internerte personer i forbindelse med at de skal i et rettsmøte i Oslo tingrett.

Under besøket var Sivilombudet blant annet på befaring i cellelokalene og tilknyttede arealer, snakket med personer som var innsatt på ventecelle og ansatte i politiet.

Formålet med forebyggingsenhetens besøk er å bidra til å forebygge umenneskelig og nedverdigende behandling av dem som er fratatt friheten.

Det vil bli utarbeidet en rapport fra besøket som publiseres på våre nettsider når den er klar.