Vi har fått nytt navn

Sivilombudet får nytt navn 1. juli 2021, når ny sivilombudslov trer i kraft. Det gamle navnet vårt var Sivilombudsmannen.

Sivilombud Hanne Harlem har dermed fått ny tittel.

−Jeg er fornøyd med at vi har fått et kortere, enklere og kjønnsnøytralt navn. Mange har allerede begynt å bruke det nye navnet, så jeg tror at overgangen vil gå greit, sier sivilombud Hanne Harlem.

Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet) skal føre kontroll med den offentlige forvaltningen for å hindre urett mot den enkelte.

−Sivilombudet har en viktig funksjon for innbyggerne. Alle som mener at de er utsatt for urett fra den offentlige forvaltningen, kan klage til Sivilombudet, sier Hanne Harlem.

Nytt navn og ny lov

Stortinget har vedtatt en ny lov om Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (sivilombudsloven), og vedtaket innebærer at Sivilombudsmannen endrer navn til Sivilombudet (Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen).

Sivilombudet

Sivilombudet undersøker klager fra personer som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen, og arbeider for å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten.

Sivilombudet behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning, og kan også ta opp saker av eget tiltak. Sivilombudet velges av Stortinget for fire år om gangen. Sivilombudsordningen ble etablert 22. juni 1962.

I forbindelse med navneskiftet ber vi om forståelse hvis det fremdeles står «Sivilombudsmannen» noen steder på nettsider og i dokumenter.