Vil avvikle bruk av sikkerhetsseng i fengsler

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har besluttet å iverksette en handlingsplan for å avvikle bruken av sikkerhetsseng i norske fengsler innen 2024.

Det melder KDI i sin årsrapport for 2021.

−Det er gledelig at kriminalomsorgen vil følge vår anbefaling om å avskaffe bruken av sikkerhetsseng i fengslene. Vi vil følge med på arbeidet framover. Beltelegging i en sikkerhetsseng er et av de mest inngripende tvangsmidlene norske fengsler kan bruke overfor innsatte, og det gir en høy risiko for brudd på forbudet mot tortur og umenneskelig behandling. Vår klare anbefaling har vært å avskaffe disse sengene og samtidig styrke helsetilbudet til innsatte i krise, sier sivilombud Hanne Harlem.

Sivilombudet undersøkte beltelegginger i fengslene i perioden 2013-2018 og anbefalte i en temarapport å avskaffe beltesenger i sin helhet. Da Den europeiske torturforebyggingskomiteen (CPT) besøkte Norge i 2018 konstaterte også komiteen at sikkerhetssengene burde fjernes fra norske fengsler.

Temarapport fra Sivilombudet – Bruk av sikkerhetsseng i norske fengsler (2020)