• Forside
  • Aktuelt
  • Vil du tipse oss om urett eller systemfeil i forvaltningen?

Vil du tipse oss om urett eller systemfeil i forvaltningen?

Sivilombudet kan på eget initiativ undersøke saker eller områder hvor vi mistenker at det begås feil. Har du tips om forhold i kommunal, fylkeskommunal eller statlig forvaltning du mener vi bør se nærmere på, kan du sende oss et tips.

Vi går gjennom alle tips vi mottar og vurderer etter en gjennomgang om vi skal igangsette nærmere undersøkelser.

Eksempler på hva du kan tipse om:

  • at et departement gjentatte ganger ikke svarer på innsynskrav
  • at en statsforvalter har en praksis som er i strid med loven
  • at en kommune bruker gjennomgående uforholdsmessig lang tid på å behandle en type sak og uten at det sendes foreløpig svar og eventuelle forsinkelsesmeldinger
  • ulovlige sanksjoner i et fengsel

Oversikt over våre saksområder finner du her:  Saksområder klage

Tips blir fulgt opp av den avdelingen hos Sivilombudet som har ansvaret for saksområdet. Som hovedregel besvarer vi ikke tips, men det kan skje at vi kontakter deg hvis vi har behov for ytterligere informasjon.

Les mer om hvordan du kan sende tips til Sivilombudet her

Hvis du vil klage på et vedtak som er fattet av forvaltningen, må du klage til oss via vårt klageskjema. Informasjon om å klage til Sivilombudet finner du her: Klage til Sivilombudet 

Sivilombudet

Sivilombudet er Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen. Sivilombudet skal føre kontroll med den offentlige forvaltningen for å hindre urett mot den enkelte. Sivilombudet behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og kan også ta opp saker av eget tiltak. Hanne Harlem er sivilombud. Sivilombudet velges av Stortinget for fire år om gangen.