Foredrag, møter, besøk og reiser i 2007 – Vedlegg 2

 

Foredrag:

15. januar: Kurs i menneskerettigheter for stortingsrepresentanter, politiske rådgivere og andre interesserte tilknyttet Stortinget – «Menneskerettighetene og Sivilombudsmannens rolle».

18. januar: Foredrag om ombudsmannen for Advokatforeningen, Stavanger

5. februar: Foredrag om «Hva handler statsretten om?» ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

13. mars: Foredrag om Grunnloven for Aschehougs pensjonistforening, Oslo

15. mars: Foredrag om ombudsmannen og hans arbeid, Asker eldreuniversitet

24. april: Foredrag om ombudsmannen og hans arbeid, Sunnhordland Folkeuniversitet, Bømlo pensjonistforening

2. mai: Foredrag om «Kontroll og tilsyn – forvaltningens saksbehandleransvar», Datatilsynet, Oslo

6. juni: Foredrag om «Fylkesmannen som klageinstans – kvalitetskrav og innfrielse – Sivilombudsmannens erfaringer» for fylkesmennene, Fylkesmannsmøte i Oslo

4. september: Foredrag om «Praktiske utfordringer forvaltningen står overfor ved ivaretakelse av rettssikkerhetsgarantier og kravet til rask saksbehandling», seminaret Aulaforum, Universitetet i Oslo

9. oktober: Foredrag om ombudsmannsrollen på Fellesseminar, Juss-Buss, Geilo

15. oktober: Foredrag om ombudsmannens virkemidler på ombudsmannsmøte i Strasbourg

3. november: Diverse foredrag på reise til Beijing/Shanghai, Kina – Renmin Universitetet i Beijing og Fudan Universitetet i Shanghai

15. november: Foredrag om Tilsynsrådets og Advokatbevillingsnemndens virksomhet, sett fra Sivilombudsmannens ståsted, på 10-års jubileumet for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

22. november: Foredrag om «Sivilombudsmannen eller domstolene – hva lønner seg?», Kurs i grunnleggende og praktisk forvaltningsrett, Juristenes Utdanningssenter, Oslo

 

Besøk i Norge:

11. januar: Besøk hos Forbrukerombudet, Oslo  

12. januar: Besøk ved Oslo politidistrikt 

17. januar: Møte med Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, her 

18. januar: Besøk hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Kristiansand 

24. januar: Møte med Stortingets kontrollutvalg for etterretnings, overvåkings og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget), Oslo 

31. januar: Seminar på Institutt for offentlig rett i anledning 50-årsjubileet, Universitetet i Oslo 

8. februar: Norges Juristforbund (NJ-Forum): Debattmøte om Juryordningen, Oslo 

9. februar: Senter for menneskerettigheter: MR-forum for jurister, Oslo 

12. februar: Audiens hos H M Kongen 

14. februar: Besøk ved NAV Asker 

16. februar: Grunnlovsseminar, Eidsvoldsbygningen  

21. februar: H M Kongens 70-årsdag: Festgudstjeneste og avduking av Stortingets gave 

28. februar: Kriminalpolitisk seminar, Universitetet i Oslo 

2. mars: Faglunsj med Justisdepartementets sivilavdeling: Oslo 

6. mars: Besøk ved Haukeland Universitetssykehus, psykiatrisk divisjon, Bergen 

7. mars: Seminar om asylsaker, Universitetet i Oslo 

9. mars: Møte med Justissekretariatene, Oslo 

9. mars: Besøk i Norges Bank, Oslo 

14. mars: Besøk hos Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Oslo 

17. april: Møte med Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee om årsmeldingen for 2006, Oslo 

26. april: Besøk hos Fylkesmannen i Troms, Tromsø

4. mai: Møte i forbindelse med et forskningsprosjekt om maktutredningen med professor Papendorf ved Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo

11. mai: Besøk i Skattens Hus, Tromsø

14. mai: Deltakelse på Torkel Opsahls minneforelesning om ytringsfrihet, Universitetet i Oslo

5. juni: Møte med Likestillings- og diskrimineringsombudet, Oslo

13. juni: Besøk i Skien fengsel

22. august: Møte med Skattebetalerforeningen, her

7. september: Møte med Likestillings- og diskrimineringsombudet, Oslo

10. september: Møte med Senter for Menneskerettigheter, Oslo

26. september: Besøk hos Reinsdriftsforvaltningen, Alta

27. september: Besøk hos Fylkesmannen i Finnmark, Vadsø

27. september: Besøk i Vadsø fengsel

17. oktober: Møte i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Oslo

7. november: Møte i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Oslo

8. november: Møte med Helse Nordmøre og Romsdal helseforetak, Molde

12. november: Møte i Justisdepartementets kriminalomsorgsavdeling, Oslo

13. november: Møte med Mattilsynet, Oslo

 

Internasjonal deltakelse:

26.-29. januar: Møte i Amman, Jordan, vedrørende oppretting av ombudsmannsinstitusjon der, i regi av det danske Utenriksdepartementet 

27. mars: 40-års jubileum for den engelske ombudsmannen, London 

11.-14. april: Rundebordskonferanse om menneskerettigheter, Aten 

23.-25.mai: Vest-nordisk ombudsmannsmøte, Bornholm 

11. juni: Møte med Riksdagens Ombudsmän (Justitieombudsmannen) om offentlighet, Stockholm 

22. juni: Den spanske ombudsmannens 25-års jubileum, Madrid 

17.-18. september: Capacity-Building seminar i Sofia. Ledet sesjonen «The Principles of Legality and Good Administration»

 15.-16. oktober: Det 6. internasjonale seminar for europeiske ombudsmenn i Strasbourg 

28. oktober-3. november: Møter med kinesiske myndigheter i Beijing og Shanghai, bl.a. National People’s Congress,  Ministry of Supervision, Minister of Public Security, The Supreme People’s Procuratorate, Shanghai Municipal People’s Congress og det norske generalkonsulatet i  Shanghai. Besøk ved et ungdomsfengsel i Beijing. 

26.-29. november: Internasjonal konferanse om offentlighet og innsyn i forvaltningen, Wellington, New Zealand 

11.-12. desember: Vest-nordisk ombudsmannsmøte, København

 

Internasjonale besøk hos ombudsmannen:

9. februar: Besøk av en menneskerettighetskommisjon fra Sør-Korea 

6. juni: Besøk av studenter fra Hamline University, North Dakota 

12. juni: Besøk av ombudsmannen i Sør-Korea 

16. august: Besøk av en delegasjon fra the Control Yuan på Taiwan 

19. – 23. august: Besøk av delegasjon, hovedsakelig med statsadvokater, fra the Supreme People’s Procuratorate (SPP) i Kina 

31. august: Besøk av delegasjon fra den svenske länsretten 

25. september: Besøk av en studiedelegasjon fra Kina, arrangert av China-Europe Public Administration Programme (CEPA) 

4. oktober Besøk fra the State Bureau for Letters and Calls (SBLC) i Kina 

18. oktober: Besøk fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i Mexico 

23. oktober: Besøk av parlamentarikere fra Bosnia 

31. oktober: Besøk av professorer og studenter fra Universitetet i Beijing 

6. november: Besøk av delegasjon fra Vietnam med tjenestemenn og en minister som er engasjert i landets reformarbeid vedrørende anti-korrupsjon 

13. november: Besøk av delegasjon fra Indonesia bestående av byråkrater som arbeider med menneskerettigheter og innsyn, og av ombudsmannen i provinsen Yogyakarta 

14. november: Besøk av professor og leder av Institute of State and Law i Vietnam, Dao Tri Uc 

12. desember: Besøk av en delegasjon fra Ministry of Home Affairs i Sør-Korea