Vedlegg 4 – Kongeriget Norges Grundlov § 75 bokstav l

Det tilkommer Storthinget at udnævne en Person, der ikke er Medlem af Storthinget, til, paa en Maade som er nærmere bestemt i Lov, at have Indseende med den offentlige Forvaltning og alle som virke i dens Tjeneste, for at søge at sikre at der ikke øves Uret mod den enkelte Borger.[1][1]Tilføyd ved grunnlovsbestemmelse 23. juni 1995 nr. 567.