Vedlegg 1 – Ombudsmannens kontor – personaloversikt

Ombudsmannens kontor hadde per 31. desember 2010 følgende avdelingsinndeling og personalsammensetning. Avdelingenes saksområder fremgår av organisasjonskartet i kapittel I.

 

Alle avdelinger:

 

Avdeling 1:

 

Kontorsjef:

Bjørn Dæhlin

Nestleder:

Annicken Sogn

Rådgiver:

Jan Gunnar Aschim

Rådgiver:

Leif Erlend Johannessen

Rådgiver:

Øystein Nore Nyhus

Førstekonsulent:

Signe Christophersen

 

 

Avdeling 2:

 

Kontorsjef:

Eivind Sveum Brattegard

Nestleder:

Camilla Wohl Sem

Seniorrådgiver:

Elisabeth Fougner

Rådgiver:

Stine Elde

Rådgiver:

Harald Søndenå Jacobsen

Rådgiver:

Kari Bjella Unneberg

 

 

Avdeling 3:

 

Kontorsjef:

Berit Sollie

Nestleder:

Bente Kristiansen

Seniorrådgiver:

Camilla Lie

Rådgiver:

Eva Grotnæss Barnholdt

Rådgiver:

Frederik Langeland

 

 

Avdeling 4:

 

Kontorsjef:

Kai Kramer-Johansen

Nestleder:

Lisa Vogt-Lorentzen

Seniorrådgiver:

Christian P. Gundersen

Seniorrådgiver:

Marianne Guettler Monrad

Seniorrådgiver:

Johan Nyrerød Spiten

Førstekonsulent:

Martin Bogstrand Sørensen

Førstekonsulent:

Eirik Myking Midtbø

 

 

Avdeling 5:

 

Kontorsjef:

Annette Dahl

Nestleder:

Ola Berg Lande

Seniorrådgiver:

Siv Nylenna

Rådgiver:

Edvard Aspelund

Rådgiver:

Ingvild Lovise Bartels

Rådgiver:

Therese Stange Fuglesang

Rådgiver:

Dagrun Grønvik

 

 

Kontorsjef:

Harald Gram

 

 

Administrasjonen:

 

Administrasjonssjef:

Grethe Fjeld Heltne

 

 

Økonomi, personal, generell drift:

 

Seniorrådgiver:

Solveig Torgersen

 

 

Kontor og resepsjonstjeneste:

 

Seniorkonsulent:

Mette Stenwig

(ombudsmannens sekretær)

Rådgiver:

Martin Ewan Jæver

Førstekonsulent:

Nina Olafsen

Seniorkonsulent:

Torill H. Carlsen

Seniorkonsulent:

Tina Hafslund

Seniorkonsulent:

Kari Rimala

 

 

Arkiv og bibliotek

 

Arkivleder:

Annika Båshus

Rådgiver:

Liv Jakobsen Føyn

Rådgiver:

Anne-Marie Sviggum

Førstekonsulent:

Elisabeth Nordby

Seniorkonsulent:

Anne Kristin Larsen

Seniorkonsulent:

Kari Partyka

 

 

Følgende hadde per 31.12.2010 permisjon fra sin stilling:

Seniorrådgiver:

Yeung Fong Cheung

Seniorrådgiver:

Cathrine Opstad Sunde

Rådgiver:

Heidi Quamme Kittilsen

Rådgiver:

Vidar Toftøy-Andersen

Førstekonsulent:

Anne Gunn Lyen Green