Celle i Ålesund sentralarrest

Ålesund sentralarrest

Legevakten i Ålesund må være bevisst på faren for rolleblanding

Sivilombudsmannens forebyggende enhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse fant få kritikkverdige forhold under et besøk til Ålesund sentralarrest. Legevakten må imidlertid være bevisst sin rolle under helseundersøkelser og ikke godkjenne for arrest, heter det i rapporten fra besøket.

Oppfølging

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling foretar regelmessige besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan være varslede eller uvarslede.

Fra et uanmeldt besøk til Ålesund sentralarrest 11. mars 2015, konkluderer Sivilombudsmannen med at arresten ledes og drives på en solid måte. Arresten har totalt ti celler.

– Likevel tyder foreliggende informasjon på at legevakten oppfatter at de gjør en oppgave for politiet, og at det også er tilfeller av at det er skrevet i politiets journal at arrestanten er «vurdert av lege til ok fortsettelse for arrest». Dette fremstår som en uheldig rolleblanding, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Der en helseundersøkelse initieres av politiet øker risikoen for at helsevurderingene omformes til samlebåndsavgjørelser, og fokuset flyttes fra helsevurdering av pasienten til en «klarering for arrest». Dette kan føre til at pasientens andre helsebehov overses, og til en uheldig undergraving av tillitsforholdet mellom pasient og helsepersonell, skriver ombudsmannen i rapporten fra besøket.

Montere klokker

Det pekes også på svært dårlig luft i enkelte av cellene og at ingen av dem har klokke.

I rapporten heter det også at ingen av cellene hadde tilfredsstillende tilgang til dagslys, at cellene er malt i mørk gråfarge og at kontrasten mellom vegger og gulv er for dårlig. Det pekes også på svært dårlig luft i enkelte av cellene og at ingen av dem har klokke.

– Disse forholdene kan føre til problemer for den innsatte å skille mellom natt og dag og skape risiko for klaustrofobi og angst. Vi anbefaler derfor strakstiltak for å sikre bedre luftkvalitet, og at det foretas en oppgradering av cellene, inkludert at samtlige celler får montert klokker, sier Aage Thor Falkanger.