Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom

Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom

Besøk viser behov for klarere rutiner ved gjennomføring av kroppsvisitasjon.

Etter et besøk til Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom, etterlyser Sivilombudsmannen blant annet klarere rutiner ved gjennomføring av visitasjon og ransaking.

Oppfølging

– Visitasjon, spesielt i form av full avkledning, er et inngripende tiltak, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann. Det ble klart under besøket til Barnevernets akuttinstitusjon at det manglet tydelige rutiner for hvordan visitasjoner skulle gjennomføres for å være så skånsomme som mulig. Klare rutiner vil kunne minske risikoen for at ungdommene blir utsatt for nedverdigende behandling.

Informasjon som framkom under besøket tydet også på at ungdom ikke alltid fikk tilbud om å overvære gjennomgang av eiendelene sine.

Besøk i desember

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet gjennomførte et besøk til Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom 6.–8. desember 2016. Institusjonen ble i oktober varslet om at besøket ville finne sted i perioden november–desember 2016. Dato for besøket ble ikke varslet.

Institusjonen tar i mot ungdom i alderen 12-18 år, og er godkjent for åtte personer. Dette var Sivilombudsmannens andre besøk til en barnevernsinstitusjon under forebyggingsmandatet.

Under besøket ble det gjennomført befaring av både åpen og skjermet enhet på institusjonen. Det ble også gjennomført samtaler med ungdommer, ansatte og med ledelsen.

Lite imøtekommende inntaksrom på skjermet enhet

Institusjonen fremstod generelt som hyggelig utformet. Inntaksrommene på skjermet avdeling var imidlertid nakne, lite hyggelige og la ikke til rette for et godt førsteinntrykk av institusjonen.

– God utforming av ungdommenes fysiske omgivelser, også inntaksrommene, er et viktig forebyggende tiltak. Institusjonen bør sikre at inntaksrommene er utformet slik at inntak kan skje med verdighet i trygge og imøtekommende omgivelser,  sier Aage Thor Falkanger.  Da forebyggingsenheten var tilbake på institusjonen for å gjennomføre det avsluttende møtet med ledelsen, hadde institusjonen satt i gang tiltak for å gjøre det ene inntaksrommet mer imøtekommende.

Oppfordrer til dialog med politiet

Under besøket ble det informert om at det kan forekomme at politiet bruker inngripende tvangsmidler ved transport av ungdom som skal til institusjonen. Valg av tvangsmidler og gjennomføring av transport frem til institusjonen er politiets ansvar.

– En dialog mellom barnevernsinstitusjoner og politi kan likevel bidra til å minske risikoen for bruk av tvang i sårbare overgangssituasjoner, sier Aage Thor Falkanger.