Bodø fengsel. Foto: Sivilombudet

Besøk til Nordland fengsel, avdeling Bodø

Sivilombudet gjennomførte et besøk til Nordland fengsel, avdeling Bodø, 20. –22. november 2023.

Sivilombudet har i etterkant av besøket utarbeidet en rapport som omfatter funnene og anbefalinger.

 

Se også pressemelding om besøket til Nordland fengsel, avdeling Bodø