Besøk til Skjerfheimkollektivet

I september gjennomførte Sivilombudsmannens forebyggingsenhet et besøk til Buskerud, Vestfold og Telemark behandling ungdom, avdeling Skjerfheimkollektivet.

Oppfølging

Skjerfheimkollektivet er en langtidsinstitusjon for ungdom i alderen 15 – 18 år, med rusproblemer. De har åtte plasser og tar imot ungdom fra hele landet. Kollektivet er godkjent for å ta mot ungdom som plasseres uten eget samtykke.

Alle barn og unge skal ha det bra når de er på institusjon. Derfor undersøkte vi en rekke ting som kan påvirke hvordan ungdom har når de bor på en institusjon. Under besøket snakket vi med ungdommer, ansatte og ledelsen. Alle ungdommer ble tilbudt samtale.

Blant tingene vi snakket om og som ble undersøkt var:

 • Hvordan det ser ut på institusjonen
 • Rutiner og praksis ved inntak
 • Bruk av tvang, som for eksempel:
  • Visitasjon og ransaking av eiendeler
  • Begrensning i bevegelsesfrihet og bruk av mobiltelefon
  • Tvang i akutte faresituasjoner
 • Forebygging av bruk av tvang
 • Ungdommenes mulighet til medvirkning
 • Behandlingstilbud
 • Rutiner og praksis ved bruk av turer

I etterkant av besøket skriver vi en rapport om hva vi fant og kommer med anbefalinger. Rapporten publiseres på ombudsmannens nettsider når den er klar.