Besøk til venteceller i Oslo tinghus

Sivilombudet gjennomførte et besøk til ventecellene i Oslo tinghus 22. og 25. september 2023.

Oppfølging

Ventecellene brukes under fengsling, internering eller hovedforhandling i Oslo tingrett. Arrestlokalene har 21 celler, og drives av Oslo politidistrikt.

Sivilombudet har i etterkant av besøket utarbeidet en rapport som omfatter funnene og anbefalinger.

Se også pressemelding om besøket: Ny rapport etter besøk til venteceller i Oslo tinghus