Cellegang i Drammen sentralarrest

Drammen sentralarrest

22. oktober 2014 gjennomførte Sivilombudsmannens forebyggingsenhet et varslet besøk til Drammen sentralarrest. I dag, 11. desember 2014, publiseres rapporten fra besøket.

Oppfølging

Under besøket i sentralarresten hadde forebyggingsenheten møte med politiledelsen, foretok befaring av arresten, og førte private samtaler med arrestanter. De snakket også med representanter fra barnevernsvakten og legevakten i Drammen.

Blant rapportens anbefalinger, framheves det at politiet bør ytterligere styrke innsatsen for å overholde fristen for overføring til fengsel.

Blant rapportens anbefalinger, framheves det at politiet bør ytterligere styrke innsatsen for å overholde fristen for overføring til fengsel. Særlig for mindreårige bør politiet sørge for at overføringsfristen overholdes.

Sivilombudsmannen anbefaler at politiet ser på muligheten for å oppgradere flere celler slik at de får en mer human utforming, inkludert klokke på cellene. Under besøket fremkom det at arresten mangler et tilrettelagt sted hvor arrestantene kan få tilgang til frisk luft og se dagslys.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse ble etablert våren 2014. Den har som oppgave å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, og gjennomfører besøk over hele Norge til steder der personer er fratatt friheten. Dette inkluderer fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner.