Sivilombudsmann Hanne Harlem i samtale med Norges Institusjon for menneskerettigheter

For en kort stund tilbake var sivilombudsmann Hanne Harlem gjest hos #menneskerettigheterihagen i regi av Norges institusjon for menneskerettigheter, hvor hun snakket om innsattes menneskerettigheter generelt og under koronakrisen.

Se et opptak fra møtet.