Opptak fra foredrag Sivilombudsmannens lansering av årsmeldingene 2018

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger ønsket velkommen sammen med leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Dag Terje Andersen.

Deretter fulgte foredrag om møteoffentlighet ved seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen, Åse Bækkevold Kloster, og foredrag om tvangsmedisinering av sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Den siste halvtimen ble det debatt om tvangsmedisinering.

Se opptak fra lanseringsseminaret