• Forside
  • Informasjon om Sivilombudets klageskjema

Informasjon om Sivilombudets klageskjema

Når du sender et elektronisk klageskjema til Sivilombudet, behandles det på lik linje med et vanlig brev med hensyn til taushetsplikt, journalføringsplikt og bestemmelsene i offentlighetsloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven.

De opplysningene du gir i klagen din, blir kun lagret i vår database for å kunne behandle klagen din. Opplysningene vil ikke bli brukt i andre sammenhenger eller av andre virksomheter.

Opplysningene du legger inn i skjemaet, sendes til ombudsmannen over en sikker forbindelse (HTTPS). Dette betyr at uvedkommende ikke kan se eller endre de innsendte dataene.

Ansatte hos Sivilombudet og andre som behandler personopplysninger på vegne av Sivilombudet har taushetsplikt om opplysninger som framkommer i klager. Du kan når som helst be om å få se personopplysningene vi har registrert om deg og be om at unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger blir rettet eller slettet.