Andre som klagen har betydning for − tredjeperson

Når Sivilombudet undersøker en sak, vil Sivilombudet orientere berørte tredjepersoner og gi dem muligheten til å uttale seg om en klage som gjelder deres rettsforhold eller andre tungtveiende interesser. Det står i sivilombudslovens § 10.

Dersom du regnes som en tredjeperson i en sak som Sivilombudet undersøker, vil vi sende deg et brev om dette. En tredjeperson kan for eksempel være en som er part i forvaltningssaken som vi undersøker, eller som har tungtveiende interesser knyttet til saken.

Hva betyr det for den som er tredjeperson i en sak som Sivilombudet undersøker?

Dersom du er tredjeperson i en sak som Sivilombudet undersøker, vil vi sende deg et brev der vi orienterer om saken.

Du kan uttale deg om saken, hvis du ønsker det. Klageren vil i så fall få kopi av det du skriver. Du vil få kopi av Sivilombudets uttalelse når den er ferdig.

Hvis du ikke ønsker å uttale deg om saken, trenger du ikke å foreta deg noe.

Hvis du ønsker å uttale deg om saken, kan du gjøre det på følgende måte:

  • Du kan skriftlig sende oss dine synspunkter eller opplysninger via e-post til postmottak@sivilombudet.no
  • Dersom du skal sende inn sensitive opplysninger bør du sende dette med ordinær post til: Sivilombudet, Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo.
  • Vi ber om at du merker henvendelsen din med referanse til saken. Den vil stå i brevet du har fått fra oss.
  • Vi må ha mottatt din uttalelse innen to uker fra vi sendte brevet om at du er tredjeperson i en sak som Sivilombudet undersøker.

Saksgangen videre

Etter at Sivilombudet har fått svar fra forvaltningen, får klageren mulighet til å uttale seg til dette. I noen saker kan det være behov for å undersøke saken i flere runder. Dette kan medføre at det tar noe tid før saken er ferdig behandlet hos Sivilombudet ved en uttalelse.

Tredjepersoner vil få tilsendt Sivilombudets uttalelse når den er ferdig, og kan be om innsyn i sakens dokumenter dersom de ønsker det.

Les om hvordan du ber om innsyn her