Fakturaadresse

Sivilombudet ønsker kun elektronisk faktura i standard EHF-format. Når man skal levere slike fakturaer, trenger man et aksesspunkt. For mer informasjon om aksesspunkt og fakturaer i EHF-format kan man f.eks gå til www.ehfportal.no, www.sendregning.no eller www.evry.no

Sivilombudets elektroniske fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer. 974761270 (legges inn uten mellomrom). I enkelte systemer må også landskoden legges inn. Adressen blir da: 9908:974761270

Alle fakturaer og kreditnotaer merkes med 1050+initialene til den ansatte hos Sivilombudet som har bestilt varen eller tjenesten.