Klage til Sivilombodet

Du kan klage til Sivilombodet dersom du meiner at du har vore utsett for urett eller feil frå den offentlege forvaltninga. Du kan til dømes klage dersom du meiner at eit vedtak eller ei avgjerd er feil, eller at saka di har blitt behandla på ein uriktig eller uforsvarleg måte.

Sivilombodet gjer ei rettsleg, objektiv og nøytral vurdering av klaga di. Det er gratis å klage til Sivilombodet.

Send inn ei klage