Kontaktskjema for barn og unge
Er du under 18 år? Her kan du kontakte oss.

Du kan òg ringe til oss på 22 82 85 00 eller 800 80 039 (grønt nummer som det er gratis å ringe til), på kvardagar mellom klokka 10 og 14.

Sjå òg personvernerklæringa vår.

Viss du er voksen og hjelper eit barn, må du bruke klageskjemaet vårt.