Saksområde klage

Sivilombodet gjer ei skriftleg etterfølgjande vurdering av klager på forvaltninga. Klagesakene kjem frå dei fleste rettsområda som det offentlege behandlar. I tillegg behandlar Sivilombodet mange klager på lang behandlingstid og manglande svar.

Grunnlaget for Sivilombodet sine undersøkingar er oftast klagar, men Sivilombodet tek òg opp saker av eige tiltak.

 

Avdeling 1, avdelingssjef Birthe Aspehaug Buset

 • Skatt
 • Merverdiavgift
 • Særavgifter
 • Toll
 • Folkeregistrering
 • Eiendomsskatt
 • Trygd og pensjon
 • Barnebidrag
 • Lønnsgaranti
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Arbeids- og tjenestemannsrett
 • Utenriksforvaltning
 • Driftstilskudd
 • Forsvar
 • Utdanning
 • Studiefinansiering

Avdeling 2, avdelingssjef Joakim Øren

 • Utlendingssaker
 • Fengselsforhold
 • Helse- og omsorgstjenester
 • Helsepersonell
 • Pasientskadeerstatning
 • Politi – Påtaleforhold
 • Barnevern
 • Fri rettshjelp og advokater
 • Forskning
 • Vegtrafikk
 • Bolig
 • Kirke og kultur
 • Familie og person

Avdeling 3, avdelingssjef Annette Dahl

 • Plan og bygg
 • Energi
 • Mattilsynet
 • Dyrevelferd
 • Innsyn
 • Miljøvern
 • Naturskade
 • Landbruk
 • Næring
 • Samferdsel
 • Taushetsplikt

Allmenn avdeling, avdelingssjef Gustav Haver

 • Sivilombudsloven
 • Årsmeldingen
 • Ansvar for nasjonale og internasjonale henvendelser og relasjoner
 • Spesiell kompetanse innen offentlig forvaltning
 • Intern opplæring i offentlig forvaltning
 • Faglig ressurs i enkeltsaker
 • Støtte til klagesaksavdelingene
 • Saksbehandlerhåndboken