Polski

Rzecznik Praw Obywatelskich (Sivilombudet)

Rzecznik Praw Obywatelskich kontroluje władze norweskie, czy komuś wyrządzono krzywdę lub popełniono błąd. Wszystkie władze państwowe – z kilkoma wyjątkami – podlegają jego zakresowi kompetencji. Rzecznik Praw Obywatelskich jest samodzielny i niezawisły, funkcjonuje poza administracją państwową.

Zanim złożysz skargę
Zanim złożysz skargę powinieneś wykorzystać wszystkie zwyczajne możliwości składania skarg administracyjnych. Skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich należy wystosować w ciągu roku, licząc od daty ostatecznego rozstrzygnięcia administracyjnego lub sprawy, na którą chcesz złożyć skargę.

Składanie skargi
Skarga musi mieć formę pisemną i być podpisana. Zwykły list całkowicie wystarczy. Ważne jest jak najbardziej precyzyjne wyjaśnienie sprawy oraz jaki organ administracji (gminę, departament, ministerstwo lub inny) zaskarżasz. Powinieneś także uzasadnić skargę wyjaśniając, jaki błąd lub krzywdę twoim zdaniem wyrządził organ administracji. Jeśli uważasz, że podjęto złą decyzję, powinieneś podać datę decyzji i w miarę możliwości załączyć jej kopię. Wszystkie dokumenty, które twoim zdaniem mogą naświetlić sprawę powinny zostać załączone do skargi. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich może także zdobyć dokumenty w twojej sprawie, posiadane przez organ administracji.

Składanie skargi do Rzecznik Praw Obywatelskich jest darmowe.

Skargę należy przesłać do:

Sivilombudet
Postboks 3 Sentrum
0101 Oslo
NORGE

Rzecznik Praw Obywatelskich może odpowiedzieć na zapytania wysłane jako e-mail, ale jeżeli twoja skarga ma być rozpatrzona jako osobna sprawa, wówczas skarga musi być na piśmie i zostać podpisana.

Sprawy nie rozpatrywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich
Niektórych spraw Rzecznik Praw Obywatelskich nie rozpatruje. Dotyczą one:
• prywatnych sporów
• działalności sądów
• niektórych decyzji podjętych przez Radę Wojewódzką lub Zarządu Województwa
• spraw, co do których ustosunkował się parlament (Stortinget)
• uchwał podjętych przez Radę Królewską (Kongen i statsråd)
• działalności Najwyższej Izby Kontroli (Riksrevisjonen)
• spraw podlegających Rzecznikowi Praw Obywatelskich dla Wojska oraz Cywilnych Poborowych

Skontaktuj się z nami, jeżeli nie jesteś pewny czy Rzecznik Praw Obywatelskich może rozpatrzyć twoją sprawę.

Informacja kontaktowa
Telefon: +47 2282 8500
Zielona linia: 800 800 39

Telefaks: 22 82 85 11
E-mail: postmottak@sivilombudet.no

Adres dla interesantów:
Akersgata 8 – 6 piętro (polskie 5)
Wejście od Tollbugata (patrz mapa poniżej)

Adres pocztowy:
Postboks 3 Sentrum
0101 Oslo

Więcej informacji znajdziesz na naszych stronach internetowych w jęz. angielskim