Årsrekneskap

Sivilombodet leverer årsrekneskapen til Stortinget og publiserer den på nettsidene innan 15. mars kvart år.

Fram til 1. juli 2021 var namnet vårt Sivilombodsmannen.

Årsregnskap 2014-2020