Torturførebygging

Menneske som er fråtekne fridomen, er særleg sårbare og i ein utsett situasjon. Risikoen for å bli utsett for tortur eller nedverdigande behandling aukar ved fridomstap. Stortinget har gjeve Sivilombodet eit særskilt ansvar for å undersøkje korleis rettane deira blir tekne vare på og krenking blir førebygd.

Les meir

Kalender