Rapportar

Etter kvart besøk skriv vi ein rapport om den staden vi har vore. I rapporten kjem vi med tilrådingar om kva som kan gjerast betre. Alle samtaler er anonymiserte i desse rapportane. Det tyder at ingen kan vite kven som har fortalt oss kva. Stadene som førebyggingseininga har besøkt, får dessutan ein frist for å svare Sivilombodet på korleis dei følgjer opp tilrådingane.

Illustrasjonsbilde, ungdom sitter og trykker på smarttelefon.

Fleire rapportar frå besøk til barnevernsinstitusjonar og institusjonar innan psykisk helsevern blir publiserte her etter kvart som dei blir ferdige.

Les rapportar frå førebyggingseininga sine besøk til institusjonar for vaksne.