Eksterne lenker

Her deles noen eksterne lenker til sider med informasjon som er relevant for arbeidet med torturforebygging. Dette er sider med sentrale dokumenter med internasjonale standarder og informasjon om menneskerettighetsorganer og det sivile samfunn som jobber på feltet.

 

Sentrale FN-dokumenter

Mandelareglene – FNs minimumsstandarder for behandling av innsatte

Istanbulprotokollen – Manual for effektiv etterforskning og dokumentasjon av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff

Havanareglene – FNs regler for beskyttelse av mindreårige som er fratatt friheten

Bangkokreglene – FNs regler for behandling av kvinnelige innsatte og ikke-frihetsberøvende tiltak for kvinnelige lovbrytere