Artikkel – Når ungdom bor alene med voksne på barnevernsinstitusjon

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har siden 2016 besøkt 21 barne­vernsinstitusjoner. Under besøkene har vi flere ganger møtt ungdommer som bor alene sammen med ansatte, uten andre barn eller ungdommer. I denne artikkelen ser vi nærmere på våre foreløpige funn om risiko for krenkelser av barn og unges rettigheter i situasjoner der barn bor alene med voksne ansatte, uten å selv ha valgt dette.

Les artikkelen her

[Denne artikkelen ble først publisert i Sivilombudsmannens årsmelding for 2020 om arbeidet under forebyggingsmandatet. Les hele Årsmeldingen for 2020 her]