Internasjonale samarbeidsaktører

Sivilombudet samarbeider med en rekke internasjonale aktører i sitt forebyggingsarbeid. Sivilombudets forebyggingsenhet er også i dialog med ulike internasjonale organisasjoner innenfor det sivile samfunn med ekspertise på forebygging av tortur.

Internasjonale organer

FNs underkomité for forebygging (SPT)

FNs torturkomité (CAT)

Den europeiske torturforebyggingskomité (CPT)

 

Sivilt samfunn

Association for the Prevention of Torture (APT)

Penal Reform International (PRI)

World Organisation Against Torture (OMCT)

International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)