Oppfølging av forpliktelser i henhold til ØSK – supplerende rapport fra forebyggingsenheten

I uke 9 var det en høring i Geneve hvor FN vurderer norsk oppfølging av sine forpliktelser i henhold til Konvensjonen for økonomisk, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). FNs medlemsstater blir eksaminert i forhold til ØSK hvert 5. år.

Forebyggingsenheten avga en såkalt supplerende rapport i forbindelse med høringen.

Rapporten kan du lese her.