• Forside
  • Uttalelser
  • Skattedirektoratets frist for å kreve overprøving i Riksskattenemnda

Skattedirektoratets frist for å kreve overprøving i Riksskattenemnda

I et brev til en advokat har ombudsmannen uttalt at han i likhet med Riksskattenemnda mener at ligningsloven ikke har egne selvstendige fristbestemmelser for endring av endringsvedtak. Fristen i ligningsloven § 9-6 nr. 5 b må forstås som en tilleggsfrist til fristene fastsatt i nr. 1 til 4 som kan komme til anvendelse hvis skattekontoret eller Skattedirektoratet ønsker å få et endringsvedtak overprøvet.

På vegne av en klient ba en advokat om ombudsmannens syn på forholdet mellom endringsfristene i ligningsloven § 9-6 nr. 1 og fire måneders fristen i § 9-6 nr. 5 bokstav b.

Ombudsmannen svarte slik:

I likhet med Riksskattenemnda mener ombudsmannen at ligningsloven ikke har egne selvstendige fristbestemmelser for endring av endringsvedtak. Fristen i ligningsloven § 9-6 nr. 5 b må forstås som en tilleggsfrist til fristene fastsatt i nr. 1 til 4 som kan komme til anvendelse hvis skattekontoret eller Skattedirektoratet ønsker å få et endringsvedtak overprøvet.