Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. Foto: Sivilombudet

Avslutning av Sivilombudets besøk til Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Sivilombudet avslutter oppfølgingen av besøket til Bredtveit.

Sivilombudet gjennomførte et uvarslet besøk til Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt og Ullersmo fengsel, avdeling Zulu øst 13.–16. mars 2023.

Rapport fra besøket ble publisert 20. juni 2023.

Bredtveit fengsel, kriminalomsorgen region øst, bydel Bjerke og fengselspsykiatrisk poliklinikk orienterte i brev om hvordan anbefalingene i Sivilombudets besøksrapport var fulgt opp.

Sivilombudet ba om en grundigere redegjørelse fra fengselet, bydelen og kriminalomsorgen region øst på flere av oppfølgingspunktene. På bakgrunn av denne orienteringen avslutter Sivilombudet nå oppfølgingen av besøket.

Les mer om oppfølgingen etter besøket, inkludert Sivilombudets avsluttende brev: Besøk til Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt og Ullersmo fengsel, avdeling Zulu øst