Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. Foto: Sivilombudet

Besøk til Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt og Ullersmo fengsel, avdeling Zulu øst

Sivilombudet gjennomførte et besøk til Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt og Ullersmo fengsel, avdeling Zulu øst 13-16. mars 2023.

Oppfølging

Sivilombudet har i etterkant av besøket utarbeidet en rapport som omfatter funnene og anbefalinger.

Se også pressemeldinger om besøket:

Omfattende svikt ved Bredtveit fengsel (20.06.23)

Sivilombudet sender brev til Justis- og beredskapsdepartementet om kritiske og livstruende forhold ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt (23.03.23)