Til FN-komiteen: Bekymret for isolasjon i alle sektorer

I innspillsmøtet med FNs torturkomité trakk ombudsmannen spesielt fram isolasjon og isolasjonsliknende forhold i fengsel, psykisk helsevern, Trandum og barnevern Norge skal høres av komiteen 24. og 25. april.

Se også:

FNs torturkomité arrangerte et eget møte med blant andre Sivilombudsmannen under forebyggingsmandatet før selve høringen av Norges oppfølging av FNs torturkonvensjon. Grunnlaget for innspill fra ombudsmannen er besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, blant annet fengsler, arrester, institusjoner innen psykisk helsevern, Trandum og barnevern.  I møtet ga ombudsmannen uttrykk for bekymring for bruken av isolasjon, spesielt overfor psykisk syke og mennesker med selvmordsrisiko i norske fengsler.  Ombudsmannen tok også opp bruken av skjerming  med isolasjonsliknende preg og mangel på menneskelig kontakt i psykisk helsevern. Det ble videre vist til at enkelte barnevernsinstitusjoner rutinemessig utsetter unge for inngripende bruk av tvang, som blant annet innebærer isolasjon fra omverdenen.

I møtet understreket ombudsmannen også at bruken av elektrokonvulsiv behandling, ECT, uten pasientens samtykke er ulovlig. Bruk av dette begrunnet i nødrett er problematisk fordi behandlingens art er slik at den vanskelig kan forsvares gitt på dette grunnlaget.

 

Du kan lese mer om høringen og det muntlige innlegget her.