• Forside
  • Aktuelt
  • Ber Statsforvalteren i Vestland om å revurdere sin praksis for dispensasjonssaker

Ber Statsforvalteren i Vestland om å revurdere sin praksis for dispensasjonssaker

Sivilombudet har av eget tiltak undersøkt Statsforvalteren i Vestlands nye praksis knyttet til dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven § 19-1.

Den nye praksisen de har innført som prøveordning i Vestland innebærer at Statsforvalteren ikke lenger vil ha oversendt dispensasjonssaker til høring før kommunene fatter dispensasjonsvedtak.

Sivilombudet er kommet til at kommunene har en plikt til å sende dispensasjonssøknader på høring, dersom ansvarsområdet til en regional eller statlig myndighet blir direkte berørt. Statsforvalteren har videre en plikt til å motta disse sakene og vurdere konkret om det skal gis en uttalelse til sakene.

På den bakgrunn er ombudet kommet til at Statsforvalterens nye praksis knyttet til høring av kommunale dispensasjonssaker ikke er i tråd med kravene i plan- og bygningsloven § 19-1. Sivilombudet har bedt Statsforvalteren om å vurdere praksisen på nytt innen 22. april.

Les uttalelsen fra Sivilombudet her: Statsforvalteren i Vestlands praksisomlegging knyttet til høring av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven § 19-1

Se også tidligere nyhetssak: Sivilombudet undersøker ny praksis i dispensasjonssaker i Vestland (23.01.2024)