Ringerike fengsel. Foto: Sivilombudet

Besøk til Ringerike fengsel

Sivilombudets forebyggingsenhet besøkte denne uken Ringerike fengsel.

Ringerike fengsel er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå, med 160 plasser for menn. Fengselet har også en avdeling for særlig høyt sikkerhetsnivå. Besøket er et ledd i Sivilombudets særlige mandat om besøk til steder der mennesker er fratatt friheten.

Besøk under forebyggingsmandatet

Formålet med besøket til Ringerike fengsel var å undersøke forholdene for de innsatte og bidra til å forebygge umenneskelig og nedverdigende behandling av de som er fratatt friheten.

Les mer om Sivilombudets forebyggingsmandat, metode og arbeidsområder 

Besøket pågikk fra tirsdag 6. til torsdag 8. februar. Verken fengselet eller helsetjenestene hadde fått vite tidspunktet for besøket på forhånd.

Besøket ble utført av et team på åtte personer, inkludert en innleid helsefaglig ekspert. Under besøket undersøkte Forebyggingsenheten forholdene for innsatte på høyt og særlig høyt sikkerhetsnivå. Forebyggingsenheten gjennomførte private samtaler med innsatte, ansatte i kriminalomsorgen, helsepersonell i kommunal fengselshelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. I tillegg ble det gjennomført dokumentgjennomganger og befaring av fengselslokalene samt uteområder.

Sivilombud Hanne Harlem er inhabil i forbindelse med besøket til Ringerike fengsel. Kirsten Sandberg er setteombud. Sandberg er professor ved Universitet i Oslo og har også tidligere vært setteombud i forbindelse med besøk og rapporter under Sivilombudets forebyggingsmandat.

Rapport med funn og anbefalinger

I etterkant av besøket utarbeides det en rapport. Den vil inneholde beskrivelser av funn som er gjort under besøket og Sivilombudets anbefalinger til fengselet og eventuelt også helsetjenestene.

Sivilombudets valg av steder for besøk er et resultat av en helhetlig risikovurdering der flere ulike faktorer blir vurdert, blant annet bruk av isolasjon og tvangsmidler, hendelser og annen informasjon om forhold i fengselet. Høsten 2023 gjennomførte Forebyggingsenheten besøk til Halden fengsel, Agder fengsel, avdeling Froland samt Bodø fengsel. Rapporter fra disse besøkene vil bli offentliggjort i løpet av første halvdel av 2024.

Ombudet har tidligere varslet at det vil bli gjennomført besøk til Åna fengsel, Trondheim fengsel, Eidsberg fengsel og Sem fengsel i løpet av 2024.

Se våre tidligere publiserte rapporter her

Se også: Sivilombudet varsler besøk til høysikkerhetsfengsler i 2024