Bildet er fra et tidligere fengselsbesøk. Foto: Sivilombudet

Sivilombudet varsler besøk til høysikkerhetsfengsler i 2024

Sivilombudets forebyggingsenhet sendte denne uken ut varsler til fire høysikkerhetsfengsler om at det vil bli gjennomført besøk dit en gang i løpet av 2024.

Fengslene som har mottatt slike varsler er Åna fengsel, Indre Østfold fengsel – Eidsberg avdeling, Trondheim fengsel- og forvaringsanstalt og Ringerike fengsel. Sem fengsel har tidligere mottatt varsel om et slikt besøk i samme periode.

Det nøyaktige tidspunktet for besøkene vil ikke bli kunngjort på forhånd.  Fengslene må derfor forvente å motta besøk når som helst i løpet av 2024. Besøksplanen for 2024 er ikke uttømmende. Sivilombudet kan også gjennomføre besøk helt uten forhåndsvarsel.

Våre besøk til fengsler med høyt sikkerhetsnivå varer normalt i cirka tre dager, og består av en befaring av lokaler og uteområder, møter med ledelsen, private samtaler med innsatte, fengselsansatte og helsepersonell samt dokumentgjennomgang. Det blir også innhentet dokumentasjon fra det enkelte fengsel og tilsynsorganer i forkant og i etterkant av besøkene.

Besøkene er et ledd i Sivilombudets mandat om å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling ved å gjennomføre besøk til steder for offentlig frihetsberøvelse. Mer informasjon om ombudets forebyggingsmandat og alle tidligere besøksrapporter er offentlig tilgjengelige her: Sivilombudets forebyggingsmandat