Stovnerskoghjemmet i Oslo. Foto: Sivilombudet

Besøk til Stovnerskoghjemmet i Oslo kommune er avsluttet

I juni 2022 publiserte Sivilombudet sin rapport etter besøk til Stovnerskoghjemmet  i Oslo kommune. I september orienterte kommunen om sin oppfølging av rapportens funn og anbefalinger.

Kommunen ved Sykehjemsetaten har beskrevet flere tiltak på de risikoområdene som ble påpekt i rapporten. Sivilombudet konstaterer på denne bakgrunn at kommunens oppfølging av rapportens funn og anbefalinger er solid og god innenfor de rammer som kommunen har.

Sivilombudet avslutter dermed oppfølgingen av besøket.

Se rapporten og dokumentene her: Besøk til Stovnerskoghjemmet i Oslo kommune