Stovnerskoghjemmet i Oslo. Foto: Sivilombudet

Besøk til Stovnerskoghjemmet i Oslo kommune

Sivilombudet besøkte Stovnerskoghjemmet i Oslo kommune 16.–17. mars 2022.

Oppfølging

Sivilombudet har i etterkant av besøket utarbeidet en rapport som omfatter funnene og anbefalinger.

Se også pressemelding om rapporten