• Forside
  • Aktuelt
  • Kronikk i Kommunal Rapport: Personlig egnethet – en vanskelig vurdering

Kronikk i Kommunal Rapport: Personlig egnethet – en vanskelig vurdering

Personlig egnethet er en vanskelig vurdering ved tilsettinger, og det stilles særskilte krav til saksbehandlingen. I en kronikk i Kommunal Rapport kan du lese om de vanligste utfordringene kommuner og annen offentlig forvaltningen møter og hva som gjerne havner som klager hos Sivilombudsmannen.

Arbeidsgivere i forvaltningen er ikke alltid oppmerksomme på at søkerne har krav på lik behandling også ved vurderingen av deres personlige egnethet for stillingen.

Sivilombudsmannen får jevnlig henvendelser fra personer som opplever at de er forbigått etter å ha søkt på en stilling i det offentlige. Ofte dreier uenigheten seg om personlig egnethet. I en kronikk i Kommunal Rapport skriver to saksbehandlere hos ombudsmannen om de vanligste fallgrubene.

Les kronikken her 

Kronikken er basert på en artikkel i årsmeldingen med samme tema. I artikkelen, som du kan lese her, diskuteres temaet med flere innfallsvinkler og du finner også lovhenvisningene til temaene.