Møtte Nav Klageinstans

Last ned foredrag fra fagsamlingen:

Sivilombudsmannen møtte Nav Klageinstans på deres fagsamling. Sammen med Fylkesmenn og kommuner, er Nav det forvaltningsorganet flest klager til ombudsmannen på.

– Det blir likevel feil å setter karakter på Nav ut fra mengden klagesaker. Det er tross alt kun en brøkdel som havner på mitt bord, sa Aage Thor Falkanger til juristene i Nav Klageinstans.

Sivilombudsmannen holdt foredraget sammen med Annicken Elisabeth Sogn, spesialrådgiver ved avdeling 1. Sogn har behandlet Navsaker siden 2002.

– Det skjer mye bra saksbehandling i Nav, utfordringen oppstår når masseforvaltningen møter enkeltmennesket, sa hun til tilhørerne.