Rekordhøyt antall klager

Aldri før har så mange klaget på forvaltningen. I 2017 mottok ombudsmannen over 3600 klager, hvilket er mer enn 500 flere enn året før. Det viser tall fra årsmeldingene som nå er offentlige.

Du kan lese årsmeldingen for året 2017 fra Sivilombudsmannen her (dok 4)

Her finner du årsmeldingen for 2017  fra Sivilombudsmannens mandat for forbygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse (dok 4:1)

Begge årsmeldinger ble overrakt stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen av Aage Thor Falkanger

Her finner du oversikt over tidligere årsmeldinger.